Woordzoekers

Bij elke woordzoeker staat een lijst met woorden die u moet terugvinden in het letterdiagram. Ze staan op 8 verschillende manieren verborgen: van links naar rechts en van rechts naar links, van boven naar beneden en van beneden naar boven, van linksboven naar rechtsonder, van rechtsboven naar linksonder, van rechtsonder naar linksboven en van linksonder naar rechtsboven.
De letters in het diagram kunnen meer dan één keer gebruikt worden. Als alle woorden uit de lijst in het diagram doorgestreept zijn, dan blijven er nog een paar letters over die niet gebruikt zijn. Deze vormen in volgorde de oplossing van de puzzel: een woord, een zin, een uitdrukking, een spreekwoord, enz.

Symboolzoekers:
In plaats van woorden moet u reeksen van symbolen in het diagram zoeken.

Kronkelwoordzoekers:
De woorden kronkelen als een slang door het diagram. Begin- en eindpunt zijn gemarkeerd met een dikomlijnd vakje, daartussen kronkelt zich een slang van woorden die zichzelf nergens kruist. De laatste letter van een woord is de eerste letter van het volgende woord. De overgebleven letters vormen een sleutelwoord.

Invulwoordzoekers:
Vul op de lijntjes een woord in, dat zowel met het eerste als met het tweede woord een correcte Nederlandse samenstelling vormt. Het aantal streepjes geeft het aantal letters aan. De combinatie van het eerste woord met het ingevulde woord, is wat u moet zoeken in het diagram. Deze puzzel heeft verder geen sleutelwoord of oplossing.

Afbuigpuzzels:
Waar in gewone zoekpuzzels de woorden steeds in een rechte lijn te vinden zijn, maken de woorden in een afbuigpuzzel precies één afbuiging.

Doolhofpuzzels:
Bij deze puzzel geeft de pijl aan waar het eerste woord begint. Het tweede woord begint met een letter die direct grenst aan de eindletter van het voorafgaande woord: naar boven, naar beneden of zijdelings. De woorden zelf lopen enkel horizontaal of verticaal en kruisen elkaar nooit. Alle letters worden slechts eenmaal gebruikt. Het laatste woord eindigt in het aangeduide vakje en de overgebleven letters vormen zoals steeds de oplossing.

Lettergreeppuzzels:
De woorden moeten per lettergreep gezocht worden. Elke lettergreep telt 2 letters.

Receptenpuzzels:
Hier geen alfabetische woordenlijst; u moet de vetgedrukte woorden uit de tekst (een recept) in het letterdiagram zoeken.

Wie-ben-ik?-puzzels:
Deze puzzel gaat over een bekende figuur. De woordenlijst geeft de eerste aanwijzing. De oplossing van de puzzel is de naam van deze persoon.

Spinragpuzzels:
De vakjes met letters die een woord vormen, moeten elkaar minimaal op één punt raken (zijkant of hoek van het vakje). De vetgedrukte letters geven het begin van een woord aan. Geen enkele letter wordt dubbel gebruikt. Opgelet: er zijn soms verschillende mogelijkheden, maar er is er slechts één goed! De letters die overblijven vormen de oplossing.

Zweedse puzzels

Zweedse puzzels ontstonden als variant op kruiswoordpuzzels, maar overstegen deze al snel in populariteit. In een Zweedse puzzel staan de omschrijvingen in vakjes in het puzzeldiagram. Een pijltje duidt de richting aan waarin de oplossing moet worden ingevuld.

Zweedse tweelingpuzzel:
In elk hokje staan twee omschrijvingen. De bovenste hoort bij de ene puzzel, de onderste bij de andere. U moet zelf ontdekken welke omschrijving bij welk diagram hoort.

Klinkerloze Zweedse puzzel:
In de omschrijvingen zijn alle klinkers weggehaald. Niet alleen moet u dus achterhalen welk woord u moet invullen, maar ook de omschrijving zelf eerst ontcijferen!

Zweedse anagrampuzzel:
De woorden die u moet invullen, staan al in de omschrijvingsvakjes maar de letters zijn door elkaar geschud. Aan u om het woord te reconstrueren en in te vullen.

Kruiswoordpuzzels

Over deze klassieker is weinig extra uitleg te geven, tenslotte kent iedereen wel de aloude kruiswoordpuzzel. Aloud, omdat de eerste kruiswoordpuzzel reeds dateert van 1913, bedacht door de Amerikaan Arthur Wynne. Tip: staar u niet blind op 1 horizontaal. Vul elk woord in dat u zeker weet en begin daarna aan de omschrijvingen waarvan u het woord nog niet kent.

Legpuzzels

Bij elke legpuzzel staan woorden, gerangschikt naar het aantal letters en het alfabet. Deze woorden moeten op de juiste plaats in het diagram worden ingevuld. Eén woord wordt alvast gegeven, daarna is het een kwestie van kijken welk woord op welke plaats moet komen. Als er meer dan een woord in aanmerking komt, kunt u door middel van combineren met ‘aansluitende’ woorden uitzoeken welk woord het juiste is. Elk woord kan maar op één plaats staan, slechts één oplossing is mogelijk.

Cijferlegpuzzels:
De wijze van oplossen is precies dezelfde als bij legwoordenpuzzels, maar dan met getallen in plaats van woorden.

Spiegellegpuzzels:
Sommige woorden moeten in spiegelbeeld, dus achterstevoren, ingevuld worden om in het diagram te passen. We vertellen u echter niet welke woorden dat zijn!

Sudoku’s

Een sudoku bestaat uit negen bij negen vakjes waarin al een aantal cijfers zijn ingevuld. Het is de bedoeling om het diagram zodanig aan te vullen dat in iedere rij (horizontaal) en in iedere kolom (verticaal) de cijfers 1 tot en met 9 allemaal precies één keer voorkomen. Bovendien is het diagram onderverdeeld in 9 blokjes van drie bij drie (aangegeven met dikkere zwarte lijnen) die ook de cijfers 1 tot en met 9 allemaal één keer moeten bevatten.

Variapuzzels

Dit is geen puzzelsoort op zich, maar een bundeling van verschillende puzzelsoorten, al dan niet met variaties op die puzzelsoorten.

Cijfer(kruiswoord)puzzels:
Dit zijn in feite gewone kruiswoordpuzzels maar zonder omschrijvingen. In elk vakje staat een cijfer, en bij elk cijfer hoort een bepaalde letter. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Door het gegeven woord zijn enkele letters reeds bekend, zij werden ook in het balkje onder de puzzel genoteerd. Aan u de taak om de andere letters te vinden. Tip: in de Nederlandse taal komt de letter E het meeste voor. Het cijfer dat het meeste voorkomt in het diagram zal dus waarschijnlijk ook voor de letter E staan.

Mozaïekpuzzels:
Elk blokje van negen vakjes moet een bepaalde plaats in het diagram krijgen om zo een ingevulde kruiswoordpuzzel te vormen. De dikkere lijnen geven de begrenzing van de blokjes aan. Enkele letters en/of zwarte vakjes zijn reeds gegeven. De zwarte vakjes vormen geen symmetrisch patroon.

Logigrammen:
Een logigram of logicapuzzel haalt de Hercule Poirot in u naar boven. Aan de hand van enkele hints die gegeven worden, moet u logisch denken en zo afleiden welke informatie bij welke persoon hoort. Er zijn altijd vier sets van telkens vijf mogelijkheden. Door in het raster mogelijkheden uit te sluiten of net als feiten aan te kruisen (en zo andere combinaties te elimineren), kan u uiteindelijk tot de juiste oplossing komen.

Binaire puzzels

Om deze puzzel op te lossen, heeft u enkel de getallen 0 en 1 nodig. Het is de bedoeling dat in elke rij (horizontaal) en elke kolom (verticaal) evenveel nullen als enen komen te staan. Hierbij moet u enkele regels in acht nemen: nooit mogen meer dan twee nullen of enen naast of onder elkaar staan en geen twee rijen of kolommen mogen exact hetzelfde zijn. Een rij mag wel gelijk zijn aan een kolom. Enkele cijfers zijn al voorgedrukt. Deze puzzel is op te lossen door logisch nadenken, gokken is niet nodig.